KISS SUN


. . , .
:
: (golden shaded & silver shaded), (golden ticked tabbi & silver ticked tabbi),  , (golden & silver tabbi) .
. (silver shaded), (silver tabbi), (bicolor), (ticked tabbi) .
, . , , .
.
.
: , .
.

.

.

8 (8332) 517056


8 909 140 29 34


kiss-sun@rambler.ru